Opozorilo - objavljene so izključno zapore cest v upravljanju Občine Ajdovščina!

Seznam cestnih zapor

Aktivne zapore na današnji dan

total3711-100/2022-2 - Popolna zapora v Podkraju
partly3711-9/2023-2 - Delna zapora na Planini
total3711-23-2023-2 - Popolna zapora Hrušica
partly3711-15-2023-2 - Delna zapora na Cankarjevem trgu
total3711-24-2023-2 - Popolna zapora v Podkraju
total3711-13/2023-2 - SLOenduro Kamplc Ajdovščina

Napovedane zapore

total3711-106/2022-2 - Popolna zapora Višnje
total3711-11/2023-2 - Popolna zapora Velike Žablje
total3711-12/2023-2 - Popolna zapora dveh priključkov v Lokavcu
partly3711-17/2023-2 - Zapora hodnika za pešce v Ajdovščini
total3711-22-23-2 - 19. Ajdovski tek - Castra city run

Merilniki hitrosti

radar - Prikazovalnik hitrosti Vi vozite - Male Žablje
radar - Merilnik hitrosti - Selo
radar - Prikazovalnik hitrosti Vi vozite - Dobravlje
radar - Merilnik hitrosti Otlica
radar1 - Merilnik hitrosti ob srednji šoli Veno Pilon
radar2 - Merilnik hitrosti Col
radar3 - Mobilni prikazovalnik hitrosti
radar4 - Merilnik hitrosti - Lokavec

Legenda

partly-forecast.png Napovedana delna zapora
partly-unexpected.png Nenapovedana delna zapora
partly.png Aktivna delna zapora
total-forecast.png Napovedana popolna zapora
total-unexpected.png Nenapovedana popolna zapora
total.png Aktivna popolna zapora
   
jam.png Območje zapore
detour.png Označba obvoza