Seznam cestnih zapor

Aktivne zapore na današnji dan

total3711-40/2017-2 - Popolna zapora Šibeniške ulice
total3711-78/2017-4 - Popolna zapora Goriške ceste
total3711-83/2017-6 - Popolna zapora lokalne ceste v Budanjah
total3711-2/2018-8 - Popolna zapora priključkov Lavričeve, Bazoviške brigade in Vojkove ulice na Idrijsko cesto
total3711-6/2018-3 - Popolna zapora ulic znotraj Kastre
total3711-39/2018-2 - Popolna zapora Lavričevega trga
total3711-22/2018-2 - Izdelava fasade
partly3711-27/2018 - Izdelava kanalizacijskega in vodovodnega omrežja
partly3711-59/2017-6 - Izgradnja optičnega omrežja
partly3711-32/2018-2 - Sanacija strehe
partly3711-38/2018-2 - Izdelava robnih vencev in montaža ograje na mostu
total3711-37/2018 - Urejanje nivojskega prehoda čez železnico
partly3711-26/2018-4 - Rekonstrukcija podpornega zidu
total3711-35/2018-2 - Izgradnja komunalnih priključkov

Napovedane zapore

total3711-13/2018-4 - Popolna zapora ceste v Dolgi Poljani
partly3711-31/2018-4 - Obnova vodovoda
partly3711-34/2018-2 - Menjava špalet
total3711-36/2018-2 - Vgradnja kabelske kanalizacije
total3711-28/2018-4 - Maraton Junaki vinogradov

Merilniki hitrosti

radar1 - Merilnik hitrosti ob srednji šoli Veno Pilon
radar2 - Merilnik hitrosti Col
radar3 - Mobilni prikazovalnik hitrosti

Legenda

partly-forecast.png Napovedana delna zapora
partly-unexpected.png Nenapovedana delna zapora
partly.png Aktivna delna zapora
total-forecast.png Napovedana popolna zapora
total-unexpected.png Nenapovedana popolna zapora
total.png Aktivna popolna zapora
   
jam.png Območje zapore
detour.png Označba obvoza