Seznam cestnih zapor

Aktivne zapore na današnji dan

total3711-39/2018-4 - Popolna zapora Lavričevega trga
total3711-27/2018 - Izdelava kanalizacijskega in vodovodnega omrežja
partly3711-71/2018-2 - Izgradnja kanalizacijskega in vodovodnega omrežja Dobravlje
total3711-72/2018-4 - Izgradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja
total3711-96/2018-2 - Gradnja glasbene šole
total3711-97/2018-2 - Izgradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja
partly3711-95/2018-2 - Vzdrževanje objekta
partly3711-3/2019-2 - Izgradnja novih površin za kolesarje in pešce

Napovedane zapore

partly3711-4/2019-2 - Vgradnja kabelske kanalizacije
total3711-5/2019-2 - Izgradnja komunalnih priključkov
total3711-8/2019-2 - Rekonstrukcija objekta
partly3711-7/2019-2 - Obnova fasade

Merilniki hitrosti

radar1 - Merilnik hitrosti ob srednji šoli Veno Pilon
radar2 - Merilnik hitrosti Col
radar3 - Mobilni prikazovalnik hitrosti

Legenda

partly-forecast.png Napovedana delna zapora
partly-unexpected.png Nenapovedana delna zapora
partly.png Aktivna delna zapora
total-forecast.png Napovedana popolna zapora
total-unexpected.png Nenapovedana popolna zapora
total.png Aktivna popolna zapora
   
jam.png Območje zapore
detour.png Označba obvoza