Seznam cestnih zapor

Aktivne zapore na današnji dan

total3711-63/2016-2 - Popolna zapora Podkraj
partly3711-69/2016-2 - Delna zapora - Ravne
total3711-56/2016-4 - Zapora ceste Kasovlje - Brje
partly3711-73/2016-2 - Arheološke raziskave na območju Kastre

Napovedane zapore

total3711-70/2016-2 - Zapora severnega dela Lavričevega trga

Legenda

partly-forecast.png Napovedana delna zapora
partly-unexpected.png Nenapovedana delna zapora
partly.png Aktivna delna zapora
total-forecast.png Napovedana popolna zapora
total-unexpected.png Nenapovedana popolna zapora
total.png Aktivna popolna zapora
   
jam.png Območje zapore
detour.png Označba obvoza